TÉNYEK, TRENDEK, TANULMÁNYOK...

Mely tömegkommunikációs csatornákat kedvelik napjainkban a hölgyek, mik a legfőbb hírforrások, valamint milyen rendszerességgel tájékozódnak és mely témákkal foglalkoznak a legszívesebben a lifestyle internetes oldalakon?

2800 internethasználó női bevonásával médiafogyasztási szokásokat vizsgált a Bien.hu. A kutatásban főként olyan 18-45 éves, közép- és felsőfokú végzettségű hölgyek szokásait vizsgálta a női életmód portál, akik aktív médiafogyasztók és napi rendszerességgel követik az online médiatartalmakat. A közvélemény-kutatás egyik sarokpontját a női internetezők hírfogyasztási preferenciái adják.


A legnépszerűbb médiatípusok közül, azok tájékozódási célú látogatottságát tekintve a megkérdezettek 69 %-a leggyakrabban az online médiumokból, vagy azok mobil verziójáról tájékozódik, ezt követik a közösségi oldalak (19 %), majd a televízió (7 %), végül pedig a nyomtatott sajtó és a rádió (2-2 %). Ez az arány jól mutatja a médiafogyasztási szokások eltolódását. A Bien.hu közvélemény-kutatásából egyértelműen kirajzolódik az internet, mint elsődleges tájékozódási pont fölénye minden korcsoportban.

Mindemellett látható a médiumok közösségi oldalainak egyre növekvő népszerűsége is: a válaszadók közel 20 %-a ezt az informálódási csatornát preferálja. Ezzel szemben a táblamagazinok még kevésbé közkedveltek, kizárólag a fiatal, 18-25 éves kitöltők használják tájékozódási célokra. A tájékozódási gyakoriságot tekintve a megkérdezettek több mint 80 %-a szemlézi a médiumokat naponta legalább egy alkalommal, és többségük ilyenkor 10 percnél többet áldoz a hírek böngészésére.

A kérdőív tanúsága szerint a kitöltők 83 %-a leginkább az életmóddal kapcsolatos tartalmakat preferálja, majd ezt követik a kulturális (50 %), a közéleti (45 %), a tudományos (34 %), valamint a bulvár (32 %) hírek. A sporttal kapcsolatos, gazdasági és politikai témák jócskán lemaradva, 20 % alatti népszerűségi indexszel rendelkeznek, a listát pedig a technológiai hírek zárják mindössze 9 %-os aránnyal. E témákat vizsgálva a kutatásból az is kiderül, hogy az életmóddal kapcsolatos hírek minden korosztályban magasan a legkedveltebbek: érthető módon a fiatalabb, 18-35 éves korcsoport érdeklődése a legmagasabb (85 %), de a 65 éven felüliek 70 %-ának is ez a kedvenc témája. A kulturális hírek népszerűsége az életkor növekedésével kimutathatóan nő, míg a fiatalok mindössze 15 %-a érdeklődik a kulturális témák iránt, addig az idősebbeknél ez az arány 50 %. A közéleti és gazdasági, valamint bulvár és tudományos hírek minden korcsoportot viszonylag azonos arányban érdekelnek, míg előbbiek a megkérdezettek közel felét, addig utóbbiak a válaszadók több mint negyedét foglalkoztatják. További figyelemreméltó adat, hogy a politikai témák rendkívül alacsony érdeklődésre tartanak számot: a fiatalabb válaszadók között ez a legkevésbé kedvelt téma: mindössze 9 %-uk követi figyelemmel a politikai híreket. Az életkor növekedésével ez az arány alig növekszik, hiszen az idősebb korcsoport csupán 26 %-ának figyelmét kötik le a politikai hírek. A sport iránt a fiatalabb generációk mutatnak nagyobb érdeklődést, ugyanakkor a legérdeklődőbb, 18-35 éves válaszadók mindössze 22 %-át foglalkoztatja ez a téma.

A női életmód portálok legkedveltebb témáit tekintve magasan vezet az egészség témaköre (75 %), azt követi az életvitel (67 %), a szépség (59 %), az otthon és a divat (54-54 %). Ezektől némileg lemaradva következik a hobbi, szerelem és család, amelyeket a válaszadók több mint harmada követ különös figyelemmel, a karrierrel kapcsolatos tartalmak pedig legkevésbé ragadják meg a nők figyelmét. Mindezt életkorra levetítve jól látszik, hogy az évek számával nő az érdeklődés az egészség, és csökken a szépség, a divat, a szerelem és a karrier témaköre iránt. Elmondható, hogy az életmóddal kapcsolatos témák minden korcsoportban egyaránt népszerűek, ez pedig magyarázatot adhat a lifestyle médiumok világszerte rohamosan növekvő számára és töretlen népszerűségére.

Érdekesség, hogy annak ellenére, hogy a nők legkedveltebb témái közé tartoznak az egészséggel, életmóddal és szépséggel kapcsolatos tartalmak, a válaszadók csupán 37 %-a szokta megfogadni a portálok életvezetési tanácsait.A Bien.hu kutatása egyúttal arra is válasszal szolgál, hogy melyek azok a kiegészítő tartalmak, amelyeket a nők a leginkább keresnek a lifestyle médiumokon. A megkérdezettek többsége a horoszkópokat, valamint a teszteket részesíti előnyben, de egyaránt népszerűek a szakértői tanácsadások, valamint a nyereményjátékok is. A plusz funkciók vesztesei egyértelműen a fórumok és az internetes játékok, a megkérdezettek mindössze 8 %-a találja őket szórakoztatónak.

A robogó-megosztás San Franciscóból indult 2012-ben, hogy aztán egy lassú indulási fázis után, 2016-17 tájékán berobbanjon a köztudatba. Ma több mint 30 városban, köztük Budapesten is sikeresen működik ilyen szolgáltató. A főleg Nyugat-Európában divatos közösségi közlekedési forma meghonosításának körülményeiről a blinkee.city magyar franchise tulajdonosát, Varsányi Tamást kérdeztük.
A Google Ground létrehozásakor azt éreztem, hogy a tágabb értelemben vett szakmának adunk valamit, amiből mindenki profitálhat és egy igazi szakmai közösségi hely jön létre.
Nagy szakmai kihívás, hogy megértessük az emberekkel, az általunk képviselt minőségi szint nagyon jó ér-érték aránnyal párosul.

Gucci reklámfilm

:)))

© 2000-2019 BTL.hu Telefon: 0620-9310-378 Hirek küldése