TÉNYEK, TRENDEK, TANULMÁNYOK...

Jelentett az EST MEDIA

6053
2012-ben az EST MEDIA Nyrt. konszolidált árbevétele 1.071 millió forint, míg konszolidált adózott vállalkozási eredménye -3.235 millió forint volt.

Az EST MEDIA Nyrt. stratégiája szerint a Társaság fókuszterülete a média. A médiapiac fejlődésére elsősorban a teljes hirdetési piac volumenének alakulása hat, aki bármilyen platformon népszerű és hirdetési szempontból értékes terméket tud előállítani, az sikeres lehet, mindez szaktudás és piacismeret kérdése. A Társaság alapvető célja a médiatermékek eredményességének javítása, a növekedési lehetőségek megragadása mellett. Az EST MEDIA Nyrt. a magyar médiapiac egyik jelentős szereplőjeként ugyanakkor nem vonhatja ki magát az iparágra jellemző piaci környezet alól. A médiapiac, illetve az EST MEDIA portfóliója szempontjából meghatározó jelentőségű reklámpiac mérete mindenkor a belső fogyasztás függvénye.

A 2012. évben a Társaság konszolidált árbevétele 1.071 millió forint volt, ami mintegy 190 millió forinttal maradt el a megelőző évi konszolidált árbevételtől.

A cégcsoport 2012-es konszolidált üzemi szintű eredménye és az EBITDA-ja a 2011-es adatokhoz képest 166, illetve 184 millió forinttal javult, köszönhetően a reorganizációval elért költségcsökkentésnek.

A cégcsoport 2012-es konszolidált adózott eredménye 1.015 millió forinttal kevesebb a 2011-es adatnál. A változás a Sziget részesedésünk, illetve a nem médiatevékenységhez kapcsolódó befektetések reorganizációs terv szerinti értékesítése kapcsán elszámolt árfolyamveszteségnek tudható be. Ha ezt az egyedi hatást kiszűrjük, a konszolidált adózott eredmény 1.763 millió forintos és 79 százalékos javulást mutat.

A cégcsoportot terhelő nagyhitelek refinanszírozására tett eredménytelen erőfeszítések után a 2012 augusztus végén értékesítették a Sziget Kft-ben meglévő egyik, 49 százalékos üzletrészüket. Ezzel egyidejűleg 2014. július 16-ig tartó vételi jog került alapításra az értékesített részesedésre. A vételi jog egyoldalú nyilatkozatunkkal lesz gyakorolható, a vételár pedig mintegy 830 millió forintnak a vételi jog gyakorlásáig terjedő időszakra eső kamataival növelt összege lesz. Az EST MEDIA Nyrt. mindemellett 2 százalékos szavazati joggal rendelkező tulajdonosa maradt a Sziget Kft-nek, ezzel biztosítva a rálátást a cég ügyeire a vételi jog időtartamára.

A 49 százalékos Sziget részesedés értékesítésével az EST MEDIA cégcsoport Média Üzletágát, illetve annak egyes elemeit különféle zálogjogokkal és egyéb szokásos biztosítékokkal terhelő nagyhitelek megszűntek. A Média Üzletágnak így egyetlen nagyhitelezője maradt, az EST MEDIA Nyrt., amely a mintegy 2,8 milliárd forintnyi követelésével eddig is – akár az összeg, akár a nagyságrend tekintetében – magasan a média tevékenység és az event akvizíció legnagyobb finanszírozója volt. A reorganizáció zárószakaszában így kiemelt fontosságú a finanszírozások megszűnésével felszabaduló eszközök olyan új operatív struktúrába rendezése, amely egyaránt biztosítja majd a Média Üzletág termékeinek eredményes működését és az anyavállalat hitelezői érdekeinek védelmét.

"A második negyedév elején piacra került mobilEST (a Pesti Est és az Est Lapok okostelefonos változata Android és iOS operációs rendszereken) azóta már számottevő felhasználói bázist tudhat magáénak. E dinamikus platform jellegének megfelelően az év második felében tovább folyt a munka a következő verzió fejlesztésén, a felhasználói visszajelzések figyelembevételével, aminek eredményeképpen az idei év második negyedévében bemutatkozik a mobilEST 2.0. Jelentős változások történtek a nyomtatott termékek területén is: előbb hosszas tárgyalás sorozat végén az az Est Lapok kiadása visszakerült a Társasághoz, majd az egyre rosszabb piaci helyzetet figyelembe véve a menedzsment az EXIT kiadásának felfüggesztéséről döntött 2013 elején. Ugyanakkor a 2012 második negyedévében elkezdett átfogó termékfejlesztés eredményeképpen hamarosan a teljesen átalakított Pesti Est és Est Lapok kerülhet az olvasók kezébe, de megújul az est.hu is.

Habár az eredeti célkitűzés más volt, Romániában a legégetőbb feladattá a politika okozta gazdasági instabilitás negatív hatásainak csillapítása vált, amiben fontos lépéseket tett a helyi cégvezetés. Emellett sikerült a termékek piaci pozícióit javítani, miközben a három országban zajló munka összehangolásának egyik elemeként jelentős nemzetközi termékfejlesztési feladatok is átkerültek a román kollégákhoz.

Bulgáriában a minden előrejelzésnek ellentmondó, leginkább a nyomtatott médiát sújtó további reklámpiaci csökkenés kompenzálása volt a legfőbb feladat, amire az ottani leányvállalatunk menedzsmentje az értékesítés átszervezésével, a digitális platformok előtérbe helyezésével, és stratégiai együttműködésekkel válaszolt. Általánosságban elmondható, hogy a tervezetthez képest lassabban ugyan, de a vállalatcsoport sikeresen haladt előre a média üzletág újjászervezésével, és eredménytermelő pályára állításával 2012-ben.” mondta Pankotai Csaba, az EST MEDIA Nyrt. vezérigazgatója.

A robogó-megosztás San Franciscóból indult 2012-ben, hogy aztán egy lassú indulási fázis után, 2016-17 tájékán berobbanjon a köztudatba. Ma több mint 30 városban, köztük Budapesten is sikeresen működik ilyen szolgáltató. A főleg Nyugat-Európában divatos közösségi közlekedési forma meghonosításának körülményeiről a blinkee.city magyar franchise tulajdonosát, Varsányi Tamást kérdeztük.
A Google Ground létrehozásakor azt éreztem, hogy a tágabb értelemben vett szakmának adunk valamit, amiből mindenki profitálhat és egy igazi szakmai közösségi hely jön létre.
Nagy szakmai kihívás, hogy megértessük az emberekkel, az általunk képviselt minőségi szint nagyon jó ér-érték aránnyal párosul.

Budapest 4K

Gyönyörű film!

© 2000-2019 BTL.hu Telefon: 0620-9310-378 Hirek küldése