TÉNYEK, TRENDEK, TANULMÁNYOK...

Újjászervezés az EST MEDIA-nál

4233
2011-ben csökkent a cégcsoport üzleti tevékenységének eredményessége, ezért új szervezeti és termékfejlesztési lépésekre volt szükség.

Az EST MEDIA Nyrt. a média területére fókuszál. A médiapiac fejlődésére elsősorban a hirdetési piac alakulása hat, itt az tud sikeres lenni, aki hirdetési szempontból igazán ütős terméket állít elő. Az EST MEDIA célja a médiatermékek eredményességének javítása és a növekedési lehetőségek megragadása, ugyanakkor rá is hat a piaci környezet alakulása, ez alól nem tudja kivonni magát. A médiapiac, illetve az EST MEDIA szempontjából jelentős reklámpiac mérete a belső fogyasztástól függ.

A cég üzleti tevékenységéből származó eredmény legutóbb -480 millió forint volt, mely 323 millió forinttal volt kevesebb az azt megelőző 2010-es évnél. A csökkenés egyrészt az Event területre vonatkozik, ezen belül is a Sziget Fesztiválbólt érintő bevétel hiánya miatt lett kevesebb. Másrészt a cég médiatevékenysége a gazdasági válság hatására irányt vesztett. Itt a vállalaton belüli újraszervezés segített, ennek eredményét azonban csak hosszú távon lehet érzékelni, a bevétel hirtelen csökkenését nem tudta megállítani.

Az EST MEDIA levonta a 2011-es év tanulságait és új stratégiát dolgozott ki erre az évre a két érintett területen. Az Event területen átfogóbb, költséghatékonyabb működést megalapozó stratégiát dolgoztak ki, a hagyományos média területén pedig szervezeti újraszervezés történt, itt a nemzetközi multi-platform out-of-home média portfóliót hoztak létre.

A cég a növekedés zálogát egy gyorsan fejlődő és több lábon álló portfólióban látta 2009 és 2011 között. 2011 elején azonban világossá vált az, hogy a világgazdasági válság reklámpiacra gyakorolt negatív hatása miatt nem lehet egyszerre finanszírozni a hagyományos médiatevékenységeket, az új piaci területekre való belépés költségeit és az azzal járó veszteségeket és az akvizíciós növekedést.

Ezek miatt mindenféleképpen ki kellett dolgozni egy új stratégiát. A cég ezentúl a rövid távú eredményességet és növekedést helyezi előtérbe, a hosszú távú perspektívákban értelmezhető, szélesebb alapokon nyugvó, de rövidebb távon ráfordításokkal járó portfólióval szemben. A tervet a társaság 2011. június 24-i közgyűlésén fogadták el.

Az újjászervezéshez az is hozzátartozik, hogy a veszteséges üzletágakat megszüntették, emiatt az árbevétel átmenetileg csökkent. A megújulás keretében 2011-ben új tőke bevonására, hazai és nemzetközi beszerzésre kerül sor. Ezáltal tudják fedezni az elmúlt időszak veszteségeit, és lehetőséget teremteni arra, hogy visszatérjenek a korábban sikeres alaptevékenységekhez és terjeszteni is tudják ezeket. A cég programkalauz termékei három országban, a magyar, román és bolgár piacon jelennek meg, platform-függetlenül.

Nagy szakmai kihívás, hogy megértessük az emberekkel, az általunk képviselt minőségi szint nagyon jó ér-érték aránnyal párosul.
Gondoljuk át, mivel tudunk hozzájárulni a körülöttünk lévő emberek boldogságához, és ennek megfelelően cselekedjünk a lehetőségeinken belül. Ha mindenki így tesz, sokkal jobb lesz a világ.
A szakdolgozatomat a Starbucks marketingkommunikációjából írtam. Két évvel később megcsörrent a telefonom, és egy hang azt mondta, hogy van egy szabad marketinges állás a márkánál.

Budapest 4K

Gyönyörű film!

© 2000-2017 BTL.hu Telefon: 0620-9310-378 Hirek küldése