TÉNYEK, TRENDEK, TANULMÁNYOK...

Újjászervezés az EST MEDIA-nál

4233
2011-ben csökkent a cégcsoport üzleti tevékenységének eredményessége, ezért új szervezeti és termékfejlesztési lépésekre volt szükség.

Az EST MEDIA Nyrt. a média területére fókuszál. A médiapiac fejlődésére elsősorban a hirdetési piac alakulása hat, itt az tud sikeres lenni, aki hirdetési szempontból igazán ütős terméket állít elő. Az EST MEDIA célja a médiatermékek eredményességének javítása és a növekedési lehetőségek megragadása, ugyanakkor rá is hat a piaci környezet alakulása, ez alól nem tudja kivonni magát. A médiapiac, illetve az EST MEDIA szempontjából jelentős reklámpiac mérete a belső fogyasztástól függ.

A cég üzleti tevékenységéből származó eredmény legutóbb -480 millió forint volt, mely 323 millió forinttal volt kevesebb az azt megelőző 2010-es évnél. A csökkenés egyrészt az Event területre vonatkozik, ezen belül is a Sziget Fesztiválbólt érintő bevétel hiánya miatt lett kevesebb. Másrészt a cég médiatevékenysége a gazdasági válság hatására irányt vesztett. Itt a vállalaton belüli újraszervezés segített, ennek eredményét azonban csak hosszú távon lehet érzékelni, a bevétel hirtelen csökkenését nem tudta megállítani.

Az EST MEDIA levonta a 2011-es év tanulságait és új stratégiát dolgozott ki erre az évre a két érintett területen. Az Event területen átfogóbb, költséghatékonyabb működést megalapozó stratégiát dolgoztak ki, a hagyományos média területén pedig szervezeti újraszervezés történt, itt a nemzetközi multi-platform out-of-home média portfóliót hoztak létre.

A cég a növekedés zálogát egy gyorsan fejlődő és több lábon álló portfólióban látta 2009 és 2011 között. 2011 elején azonban világossá vált az, hogy a világgazdasági válság reklámpiacra gyakorolt negatív hatása miatt nem lehet egyszerre finanszírozni a hagyományos médiatevékenységeket, az új piaci területekre való belépés költségeit és az azzal járó veszteségeket és az akvizíciós növekedést.

Ezek miatt mindenféleképpen ki kellett dolgozni egy új stratégiát. A cég ezentúl a rövid távú eredményességet és növekedést helyezi előtérbe, a hosszú távú perspektívákban értelmezhető, szélesebb alapokon nyugvó, de rövidebb távon ráfordításokkal járó portfólióval szemben. A tervet a társaság 2011. június 24-i közgyűlésén fogadták el.

Az újjászervezéshez az is hozzátartozik, hogy a veszteséges üzletágakat megszüntették, emiatt az árbevétel átmenetileg csökkent. A megújulás keretében 2011-ben új tőke bevonására, hazai és nemzetközi beszerzésre kerül sor. Ezáltal tudják fedezni az elmúlt időszak veszteségeit, és lehetőséget teremteni arra, hogy visszatérjenek a korábban sikeres alaptevékenységekhez és terjeszteni is tudják ezeket. A cég programkalauz termékei három országban, a magyar, román és bolgár piacon jelennek meg, platform-függetlenül.

A Google Ground létrehozásakor azt éreztem, hogy a tágabb értelemben vett szakmának adunk valamit, amiből mindenki profitálhat és egy igazi szakmai közösségi hely jön létre.
Nagy szakmai kihívás, hogy megértessük az emberekkel, az általunk képviselt minőségi szint nagyon jó ér-érték aránnyal párosul.
Gondoljuk át, mivel tudunk hozzájárulni a körülöttünk lévő emberek boldogságához, és ennek megfelelően cselekedjünk a lehetőségeinken belül. Ha mindenki így tesz, sokkal jobb lesz a világ.

Budapest 4K

Gyönyörű film!

© 2000-2018 BTL.hu Telefon: 0620-9310-378 Hirek küldése