TÉNYEK, TRENDEK, TANULMÁNYOK...

Nehéz jótékonykodásra bírni a lakosságot

3532
A válság óta a non-profit szektor lakosságtól érkező támogatásai jelentősen csökkenő tendenciát mutatnak.

A karácsonyt megelőző időszakban egymást érik a jótékonysági rendezvények, az adakozást, a rászorultak támogatását szolgáló kezdeményezések, amelyek elsősorban az átlagembert próbálják megszólítani és segítségül hívni. A Magyar Adományozói Fórum hét hazai támogatásgyűjtő civil szervezet körében végzett felmérésével, valamint a KSH legfrissebb non-profit szektorra vonatkozó adatainak felhasználásával tekintette át azokat a lehetőségeket, amelyek a civil szervezetek előtt állnak a magánadományozás ösztönzésére.

A KSH legutóbbi, a 2009-es évre vonatkozó elemzése ugyan 2011 nyarán jelent meg, ám elgondolkodtató adatokat tartalmaz a non-profit szervezetek bevételi forrásaira vonatkozóan.

2007 és 2009 között a válság ellenére összességében nőttek a non-profit szektor bevételei: 2007-ben 964 milliárd, 2008-ban 1093,5 milliárd 2009-ben pedig 1114 milliárd forintot ért el a szektor bevétele. De a bevételek forrásait vizsgálva már jóval kevésbé megnyugtató a kép.

A 2009-es évet tekintve a válság hatása egyértelműen látszik abból, hogy az állami támogatások 21 milliárd forinttal csökkentek, bár még így is ebből a forrásból származott a non-profit szektor bevételeinek 42%-a.

A növekedés a magántámogatásokat tekintve elsősorban a vállalati és a külföldről érkező támogatásoknak köszönhető, amelyek 2007-hez képest megközelítőleg 20%-kal növekedtek. A hazai eredetű források között a vállalatoktól érkező támogatás az egyik legjelentősebb nagyságát tekintve, közel 48 milliárd forintot tett ki 2009-ben.

Az állami források beszűkülésével párhuzamosan a lakossági támogatások is megcsappantak: 2007-hez képest 9%-kal csökkentek, ami részben az adományozás adókedvezményének megszűnésével magyarázható. Az SZJA 1%-áról való rendelkezés, valamint  a magánszemélyektől származó tagdíj és egyéb bevételek együttesen több mint 60 milliárd forintot értek el 2009-ben.

A Magyar Adományozói Fórum 2011 októberében felkérte a  Baptista Szeretetszolgálatot, a Bátor Tábor Alapítványt, a Magyar Vöröskeresztet, az Ökumenikus Segélyszervezetet, a United Way Magyarországot, a Unicefet, és a WWF-et, hogy a különböző képviselt ügyeket és szervezetnagyságot is figyelembe véve, betekintést nyújthasson abba, hogy a hazai non-profit szervezetek előtt milyen lehetőségek állnak a lakossági pénzbeli és természetbeni támogatások bevonására.

A tapasztalatok szerint még mindig a nagy katasztrófák és a karácsonyi ünnepek alatt a legfogékonyabb a magyar lakosság az adománygyűjtő felhívásokra. Mivel a támogatások túlnyomó részét a pénzbeli adományok teszik ki, a szervezetek számos lehetőséget nyújtanak támogatóiknak ezek minél kényelmesebb eljuttatására. A kutatásban résztvevő mindegyik szervezetnél van mód a legnépszerűbbnek számító bankszámlára utalásra, és az 1%-os felajánlásra.

A kutatás a sikeres adománygyűjtés fő tényezőit is számba vette. A legtöbb esetben a szervezetek úgy gondolják, hogy a sikeres adománygyűjtés kulcsa maga az ügy. A szervezetek egyetértettek abban is, hogy egy profi adományszervező nagyon sokat segíthet, de az elérhető eredmények szoros összefüggésben vannak a gazdasági helyzettel, valamint a szervezet tevékenységével is.

A legtöbb szervezet úgy gondolja, hogy az elmúlt években megnőtt az adománygyűjtők száma Magyarországon, ráadásul ezzel párhuzamosan a kedvezőtlen gazdasági helyzet is nehezíti a lakossági források bevonását. Megfigyelhető, hogy az ismeretlen ügyek iránt bizalmatlanok az emberek, ami hozzájárul ahhoz, hogy egyre többen adományoznak tudatosan.

A robogó-megosztás San Franciscóból indult 2012-ben, hogy aztán egy lassú indulási fázis után, 2016-17 tájékán berobbanjon a köztudatba. Ma több mint 30 városban, köztük Budapesten is sikeresen működik ilyen szolgáltató. A főleg Nyugat-Európában divatos közösségi közlekedési forma meghonosításának körülményeiről a blinkee.city magyar franchise tulajdonosát, Varsányi Tamást kérdeztük.
A Google Ground létrehozásakor azt éreztem, hogy a tágabb értelemben vett szakmának adunk valamit, amiből mindenki profitálhat és egy igazi szakmai közösségi hely jön létre.
Nagy szakmai kihívás, hogy megértessük az emberekkel, az általunk képviselt minőségi szint nagyon jó ér-érték aránnyal párosul.

Budapest 4K

Gyönyörű film!

© 2000-2018 BTL.hu Telefon: 0620-9310-378 Hirek küldése