TÉNYEK, TRENDEK, TANULMÁNYOK...

A Tetra Pak felmérése szerint Magyarországon is gyorsan terjed a környezettudatos vásárlói magatartás.

A vásárlók világszerte, így Magyarországon is elsősorban környezettudatos fogyasztói döntésekkel és a csomagolások újrahasznosításával igyekeznek védeni a környezetet - derül ki a Tetra Pak tíz országban, 6.600 vásárló és 200 iparági szereplő bevonásával készített kutatásából. A vállalat „2011-es Környezetvédelmi Felmérés” című tanulmánya szerint, 2005 és 2011 között öt különböző környezetvédelmi viselkedés minta mutatott folyamatos növekedést. A vizsgált viselkedésminták között egyebek mellett megtalálhatók voltak az italos dobozok újrahasznosítás céljából történő szelektív gyűjtése és bizonyos termékek elutasítása környezetvédelmi okokból.

A tanulmány ugrásszerű növekedésről számol be azok számát illetően, akik keresik a környezet védelmével kapcsolatos lehetőségeket és információkat. A megkérdezettek közel 70%-a állította, hogy az elmúlt 12 hónapban tudatosan és aktívan tett így, szemben a 2005-ben mért 40%-kal. A környezetvédelmi szempontok alapján csomagolást (és terméket) választók aránya emiatt 30%-ról jóval 50% fölé emelkedett az elmúlt 6 év során.

Ezen időszak alatt, az ételek és italok csomagolásának újrahasznosítás céljából történő szelektív gyűjtése volt a vásárlók által végzett legelterjedtebb környezetvédelemi tevékenység, amellyel napjainkban már a fogyasztók 90%-a él, míg 2007-ben mindössze 70%-uk vallotta ezt magáról. Tény azonban, hogy a vásárlók előszeretettel vallják környezettudatosabbnak magukat annál, mint amennyire a valóságban azok. Habár a megkérdezettek 90%-a állította magáról hogy szelektíven gyűjti az otthonában keletkező hulladékokat, a valóságban a gyűjtésben résztvevők aránya még a legfejeltebb országokban is csak 60-70%-körül mozog, míg Magyarországon mintegy 20-30%.

A 10 országban elvégzett kutatás során megkérdezett vásárlók 88%-a előnyben részesítette az újrahasznosítható csomagolásba csomagolt terméket, míg 77%-uk nyilatkozott úgy, hogy a csomagolás kedvezőbb környezeti hatása játszott már szerepet valaha abban, hogy egy bizonyos termékeket választott valamely más áruféleséggel szemben.

„A vásárlási szokások környezettudatossága terén jelentős pozitív változást tapasztalunk világszerte 2005 óta. A most megkérdezettek többsége, saját bevallása szerint ténylegesen tesz is azért, hogy védje a környezetet, és ez a magatartás érinti a választott termékeket és azok csomagolását is” – mondta Eric Schmid, a Tetra Pak Duna Régiójának vezérigazgatója.

„A kedvező környezetvédelmi tulajdonságokkal rendelkező csomagolást napjainkban már egyértelműen nélkülözhetetlennek tartják a fogyasztók, ugyanakkor az iparági szereplők előtt álló legfontosabb feladat az, hogy a valóságot felzárkóztassák a kutatások és felmérések adataihoz, vagyis az önmagukat környezettudatosnak valló vásárlókat a szelektív hulladékgyűjtésben való tényleges részvételre ösztönözzék – tette hozzá az igazgató.

Környezeti hatások csökkentése már a csomagolás tervezésénél

A csomagolások környezeti hatásával, a vásárlási szokások egyik fő befolyásoló tényezőjével kapcsolatban a felmérés kimutatta azt is, hogy az élelmiszer és csomagolóanyag gyártó vállalatok, valamint a kiskereskedelmi üzletek is nagy hangsúlyt fektetnek a használt csomagolóanyagok környezetbarát voltára. A megkérdezett kiskereskedelmi üzletek és élelmiszergyártók 83%-a jelezte, hogy termékei csomagolásának kiválasztásakor figyelembe vette a környezeti szempontokat.

Gyorsan növekvő környezettudatosság

A környezetvédelmi tevékenységek iránti érdeklődés fokozódásával párhuzamosan a vásárlók egyre inkább arra törekszenek, hogy a környezetvédelmi ügyekről is jól informáltak legyenek. Ez lehet az oka annak is, hogy a válaszadók 60%-a azt állította, hogy már olyan összetettebb környezetvédelmi fogalmakkal is tisztában van, mint például az öko-lábnyom.

A vásárlók – a kutatás eredményei szerint – keresik az olyan termékeket, amelyeken megtalálhatók a csomagolás öko-lábnyomára vonatkozó információk. A kérdőívet kitöltők közel fele mondta, hogy a termék környezeti hatásaira vonatkozó információ határozottan befolyásolta vásárlási döntését valamint, hogy az italok csomagolásán lévő szimbólumokat és jelzéseket hasznosnak tartják a csomagolás környezeti hatásának megértésében.

A vásárlói és iparági kutatás szintén kimutatta, hogy a vásárlók a termék árának és minőségének megtartása mellett, egyre jobban figyelnek a környezetvédelmi elvárásokra és ezért egyre környezettudatosabban kívánnak vásárolni.

A tej és gyümölcslevek csomagolása tekintetében a megkérdezettek a kényelmet tekintetik elsődleges döntési szempontnak, míg a csomagolás környezeti hatását a negyedik legfontosabb szempontként jelölték meg 11 szempont közül, a kényelem, a termék tulajdonságai és mérete után.

A válaszadók 78%-a mondta, hogy vásárolna környezetbarát csomagolásba csomagolt terméket, ha az ugyanannyiba kerülne, mint a hagyományos termékek. Emellett 74%-uk azt is jelezte, hogy szívesen vásárolna környezetbarát csomagolásba csomagolt terméket, ha annak minősége nem térne el a hagyományos termékek csomagolásának minőségétől. Velük szemben, a vásárlók 28% gondolja úgy, hogy még akkor is környezetbarát csomagolásba csomagolt terméket választana, ha az többe kerülne.

Egy környezetbarát csomagolás

A felmérés szerint a legtöbb országban az italos kartondobozokat tartják a környezeti szempontból leginkább megfelelő csomagolóanyagnak. Az italos kartont a megkérdezettek 62%-a a legkevésbé káros csomagolóanyagnak tartja, míg az üvegről mindössze 52%-uk, a fém italos dobozról 32%-uk, a műanyag palackokról pedig csak  18%-uk gondolja ugyanezt.

2010-ben 32 milliárd darab Tetra Pak italos kartondoboz került újrahasznosításra, ebből 56 millió Magyarországon.

A robogó-megosztás San Franciscóból indult 2012-ben, hogy aztán egy lassú indulási fázis után, 2016-17 tájékán berobbanjon a köztudatba. Ma több mint 30 városban, köztük Budapesten is sikeresen működik ilyen szolgáltató. A főleg Nyugat-Európában divatos közösségi közlekedési forma meghonosításának körülményeiről a blinkee.city magyar franchise tulajdonosát, Varsányi Tamást kérdeztük.
A Google Ground létrehozásakor azt éreztem, hogy a tágabb értelemben vett szakmának adunk valamit, amiből mindenki profitálhat és egy igazi szakmai közösségi hely jön létre.
Nagy szakmai kihívás, hogy megértessük az emberekkel, az általunk képviselt minőségi szint nagyon jó ér-érték aránnyal párosul.

Gucci reklámfilm

:)))

© 2000-2019 BTL.hu Telefon: 0620-9310-378 Hirek küldése