TÉNYEK, TRENDEK, TANULMÁNYOK...

Teret hódít a stratégiai CSR

2498
(BTL.hu) Egyre inkább jellemzõ a hazai nagyvállalatoknál a társadalmi felelõsségvállalás stratégiai szintû tervezése, ugyanakkor a mérhetõ CSR részcélok meghatározása még nem tekinthetõ bevett gyakorlatnak – derül ki a B&P Braun & Partners által 53 vállalat részvételével lefolytatott idei Good CSR kutatás eredményeibõl.


A négy elemzett terület közül a felelõsségvállalás stratégiája terén érték el a legjobb eredményt a felmérésben részt vevõ cégek. Ez a CSR tevékenységek stratégiai megalapozottságát, a gazdasági, társadalmi és környezeti célok meghatározását és az ezek teljesülésére vonatkozó mérési rendszereket vizsgálta.

A B&P Braun & Partners által elindított, az idén negyedik évébe lépõ Good CSR program a fenntartható mûködést kiemelten kezelõ, felelõs vállalatokat fogja össze. A kezdeményezéshez kapcsolódó kutatásban idén 53 vállalat vett részt egy online kérdõív kitöltésével. A felmérés legfõbb célja az volt, hogy feltérképezze a felelõs vállalati mûködés helyzetét, a társadalmi felelõsségvállalás különbözõ formáinak elterjedtségét a magyarországi vállalatok körében. A válaszadók négy fõ dimenzió mentén értékelték saját vállalatuk teljesítményét: érintetti kapcsolatok, stratégia, kezdeményezések és programok, illetve kommunikáció.

A fenti négy terület közül a CSR stratégiai megalapozottságát a második legfontosabbnak ítélték a vállalatok képviselõi, mégis ezen a területen érték el a legjobb eredményt a cégek. Ennek a dimenziónak öt alterülete van. Ezek közül az elsõ a CSR-rel kapcsolatos vállalati jövõkép megfogalmazása, amely a felmérésben részt vevõkre szinte kivétel nélkül jellemzõ kisebb-nagyobb mértékben.

Szintén több vállalatra jellemzõ, hogy a jövõképre alapozva stratégiai szintû fenntarthatósági célokat fogalmaznak meg. A társadalmi felelõsségvállalási stratégia mérhetõ részcélokra való lebontása – ilyen lehet például a gyártási folyamat vízfelhasználásának meghatározott százalékkal történõ csökkentése – azonban már sokkal kevésbé jellemzõ. Egyelõre még nem tekinthetõ bevett gyakorlatnak a stratégiai célok, valamint a tervezési és mérési folyamatok összekapcsolása.

A válaszadók többsége törekszik arra, hogy figyelembe vegye az érintettek véleményét a felelõs mûködéssel kapcsolatos döntéshozatal során, ám ez a szemlélet sem terjedt még el széles körben. Ezt mutatja, hogy a kutatás résztvevõi szerint saját cégükre csak részben jellemzõek az érintettekkel kialakított stratégiai együttmûködések – mint például szakértõ civil szervezet bevonása a gyártási folyamat fenntarthatóbbá tételéhez.

A Google Ground létrehozásakor azt éreztem, hogy a tágabb értelemben vett szakmának adunk valamit, amiből mindenki profitálhat és egy igazi szakmai közösségi hely jön létre.
Nagy szakmai kihívás, hogy megértessük az emberekkel, az általunk képviselt minőségi szint nagyon jó ér-érték aránnyal párosul.
Gondoljuk át, mivel tudunk hozzájárulni a körülöttünk lévő emberek boldogságához, és ennek megfelelően cselekedjünk a lehetőségeinken belül. Ha mindenki így tesz, sokkal jobb lesz a világ.

Gucci reklámfilm

:)))

© 2000-2018 BTL.hu Telefon: 0620-9310-378 Hirek küldése