TÉNYEK, TRENDEK, TANULMÁNYOK...

1.
A Üzemeltető
A www.btl.hu oldal üzemeltetője a Noche Kft. (székhely: 1037 Budapest, Perényi köz 9.), a továbbiakban: Üzemeltető. A személyes adatok tekintetében az Üzemeltető minősül adatkezelőnek.

2.
A szabályzat hatálya
Jelen Felhasználási és adatkezelési szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a www.btl.hu címen elérhető oldalra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a szabályzat hatálya nem terjed ki azon adatkezelésekre, melyek az oldalon hirdető harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, kampányaihoz kapcsolódnak, továbbá olyan honlapok adatkezeléseire, melyekre a www.btl.hu oldalon található hivatkozás vezet.

3.
Az oldal szolgáltatása
A www.btl.hu honlapon főként marketinggel kapcsolatos hírek jelennek meg. Emellett az oldal lehetőséget biztosít arra, hogy a regisztrált és belépett felhasználók az egyes cikkekhez hozzászólásokat írjanak és egyéb témákban fórum bejegyzéseket hozzanak létre.
Más tagokkal való kommunikáció: A szolgáltató biztosítja a más tagokkal való kommunikáció lehetőségét erre a célra elsősorban a fórum szolgál.

4.
Regisztráció, személyes adatok kezelése
Az oldal látogatása regisztrációhoz nem kötött, ugyanakkor az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes szolgáltatásokat csak regisztrált felhasználók számára tegyen elérhetővé. A fórum csak regisztrált és belépett felhasználók számára elérhető funkció. A regisztráció során a felhasználónak az azonosításhoz, kapcsolattartáshoz szükséges adatokat kell megadnia.
A hírlevélre feliratkozó felhasználóknak meg kell adni azon elérhetőségüket, amelyre a hírlevelet az Üzemeltető küldi.
Az Üzemeltető a felhasználók személyes adatait csak az előzőekben meghatározottak szerint kezeli. A felhasználó jogosult a regisztrációja törlésére, melyet az Üzemeltető rendszere három munkanapon belül végrehajt.
Amennyiben a felhasználó és az Üzemeltető között olyan jogviszony jön létre, amely szükségessé teszi az adatok kezelését, az Üzemeltető mindaddig kezelheti a személyes adatokat, ameddig az adatkezelésre jogszabály felhatalmazást ad, vagy ameddig arra az esetleges igényérvényesítés érdekében szükség lehet.
A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben — a felhasználó számítógépének beállításától függően — a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, azokat az Üzemeltető hat napon belül törli, és csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.
A kezelt adatokat az Üzemeltető csak törvény rendelkezése, vagy az érintett hozzájárulása alapján továbbítja harmadik személy részére
A regisztráció, hírlevélre való feliratkozás során a felhasználó:
− hozzájárul ahhoz, hogy a megadott e-mail címre az Üzemeltető reklámot is tartalmazó hírlevelet, illetve kifejezetten reklámot tartalmazó e-mailt küldjön;
− hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Üzemeltető felhasználja reklámok küldésére (a felhasználó hozzájárulása alapján az Üzemeltető jogosult a megadott adatok alapján a felhasználónak küldött reklámokat kiválasztani (targetálás), és azokat felhasználó által megadott e-mail címre elküldeni);
− hozzájárul ahhoz, hogy adatait az Üzemeltető felhasználja az oldal használata során megjelenő hirdetési csíkok személyre szabására (targetált banner);
A felhasználónak lehetősége van arra, hogy a regisztrációja törlésével a megadott hozzájárulását visszavonhatja.
Egyéb célokra az adatokat az Üzemeltető csak a felhasználó hozzájárulásával használja fel, erre elsősorban külön szolgáltatások igénybe vétele esetén kerülhet sor.
Az Üzemeltető, mint adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

5.
A Szabályzat módosítása
A Szabályzatnak nincs időbeli hatálya, azt az Üzemeltető bármikor módosíthatja. A módosításról az Üzemeltető a felhasználókat tájékoztatja, a tájékoztatás a módosítás hatályba lépését megelőzően, oly időben történik, hogy a felhasználó dönthessen a módosítás elfogadásáról, vagy a regisztrációja törléséről.

6.
A felhasználók felelőssége
A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek arra vezethetők vissza, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget azért, ha a felhasználó adatai a felhasználó hibájából jutottak harmadik személy tudomására.

Minden cikkért, üzenetért, csatolásért (kép, hang, videó és egyéb média) a hozzászólás írója vállalja a teljes és kizárólagos felelősséget; a btl.hu üzemeltetői / moderátorai / munkatársai nem vállalnak felelősséget - saját hozzászólásaikon kívül - a fórumra / cikkekben elhelyezett üzenetekért, csatolásokért (kép, hang, videó és egyéb média).
A felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti. Jogellenes, ha a felhasználó mások személyes adatait az érintett hozzájárulása nélkül teszi közzé, vagy cselekményével, kommunikációjával más becsületét, jó hírnevét, szellemi alkotásokhoz fűződő jogait sérti. Minden felhasználó köteles tartózkodni a rasszista, valamely vallást, vagy kisebbséget sértő megnyilvánulásoktól, továbbá minden obszcén, trágár, illetve egyéb olyan megnyilvánulástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen.
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. A felhasználó köteles:
− Tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat akadályozhat, vagy zavarhat;
− Tartózkodni kéretlen reklámlevelek (spam) küldésétől;
− Tartózkodni olyan jellegű levelek küldésétől, amelyek akár méretük, akár tartalmuk, akár csatolmányuk okán alkalmas arra, hogy az Üzemeltetőnek kárt okozzon, vagy tevékenységét bármely módon hátráltassa.
Valamennyi felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az Üzemeltető érdekeit sérti. Ezen belül a felhasználó köteles tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától, illetve olyan tevékenységektől, amely az Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul A felhasználó nem folytathat olyan tevékenységet, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti, vagy valamely termék, szolgáltatás reklámozására irányul.
Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a Szabályzatot sértő felhasználót az oldalról kizárja, regisztrációját törölje.

7.
A Üzemeltető felelőssége, szavatosság kizárása
Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.
Az Üzemeltető a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.
Üzemeltető nem szavatolja a szolgáltatás szünetmentességét, nem tehető felelőssé továbbá a szolgáltatás felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. Az Üzemeltető az oldal működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető. Az Üzemeltető a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

8.
Jogérvényesítés
A felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Üzemeltetőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Egyéb esetekben a felhasználó a mindenkor hatályos jogszabályokban foglaltak szerint érvényesítheti jogait, ennek módjáról kérésre az Üzemeltető felvilágosítást ad.

A robogó-megosztás San Franciscóból indult 2012-ben, hogy aztán egy lassú indulási fázis után, 2016-17 tájékán berobbanjon a köztudatba. Ma több mint 30 városban, köztük Budapesten is sikeresen működik ilyen szolgáltató. A főleg Nyugat-Európában divatos közösségi közlekedési forma meghonosításának körülményeiről a blinkee.city magyar franchise tulajdonosát, Varsányi Tamást kérdeztük.
A Google Ground létrehozásakor azt éreztem, hogy a tágabb értelemben vett szakmának adunk valamit, amiből mindenki profitálhat és egy igazi szakmai közösségi hely jön létre.
Nagy szakmai kihívás, hogy megértessük az emberekkel, az általunk képviselt minőségi szint nagyon jó ér-érték aránnyal párosul.

Gucci reklámfilm

:)))

© 2000-2019 BTL.hu Telefon: 0620-9310-378 Hirek küldése